Autoverzekering

Wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.

De voornaamste implicaties.

  • Op 7 maart 2007 is in het Belgisch Staatsblad de wet van 12 januari 2007 "tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen" verschenen.
    De voornaamste implicaties van deze wet zijn:
  1. De maximumvergoeding van 1.239.467,62 EUR wordt automatisch verhoogd tot minstens 100 miljoen EUR per schadegeval voor de stoffelijke schade veroorzaakt door brand of ontploffing of voor de stoffelijke schade die niet gedekt is door de wetgeving inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie en die voortkomt uit of het gevolg is van een kernongeval die niet gedekt zijn door de wetgeving betreffende de wettelijke aansprakelijkheid inzake kernenergie. De vergoedingsgrens van 2.478,94 EUR per vervoerde persoon voor persoonlijke kleding en bagage blijft bestaan;
  2. De verzekeraar kan de B.A.-autodekking voor andere stoffelijke schade beperken tot een bedrag van minstens 100 miljoen EUR per schadegeval;
  3. De onbeperkte dekking voor lichamelijke letsels blijft bestaan, maar de verzekeraars kunnen de toestemming krijgen om de waarborg te beperken door middel van een Koninklijk Besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad (bv. indien de evolutie van de internationale herverzekeringsmarkt dat vereist).

Veiligheid van de bestuurder

Veiligheid van de bestuurder beschermt alle toegelaten bestuurders van de personenwagen van uw klant. En als uw klant als hoofdbestuurder een andere personenwagen bestuurt, is hij eveneens beschermd.
Indien uw klant gewond is, tijdelijk werkonbekwaam of invalide, zorgen we ervoor dat de kosten voortvloeiend uit de lichamelijke schade worden betaald. Wij komen bijvoorbeeld tussen wanneer hij thuishulp nodig heeft door een verpleegster na een ongeval, in geval van inkomensverlies, indien hij een huishoudhulp nodig heeft, indien zijn wagen of zijn woning moeten worden aangepast aan zijn handicap, enz.
Indien zijn aansprakelijkheid wordt betwist, ontvangt uw klant al een voorlopige schadevergoeding. Zo vermijdt hij financiële zorgen tot aan de juridische uitspraak.

 

 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )