Brand onderneming

Uw bedrijf vertegenwoordigt een belangrijk kapitaal. De onderneming dient in staat te zijn weerstand te bieden:

 1. aan de kwetsbaarheid van: haar gebouwen, haar materiaal, haar stocks, haar gegevens (data), haar resultatenrekeningen
 2. aan de aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien (huurders-, depositaris).


Hiertoe dient de onderneming de mogelijke gebeurtenissen, waarvan de omvang de financiële mogelijkheden van heropbouw van de gebouwen, vervanging van het materiaal, wedersamenstelling van de stocks, waarborgen van haar financiële resultaten overstijgt, te identificeren.
De grootste aandacht wordt door besteed aan:

 1. een correcte beschrijving van de activiteiten en de lokalisatie
 2. het verzekeren van de juiste bedragen bij de inwerkingtreding, zonder na te laten ze op permanente wijze te actualiseren (bovenop de indexering)
 3. een goed begrip van de contractuele concepten (definitie van de verzekerde risico's, definitie van de heropbouwwaarde, de wedersamenstellingswaarde, verkoopwaarde, de aangenomen waarde, van de reikwijdte van de uitsluitingen, van de afstanden van verhaal, van de overdraagbaarheid van de verzekerde bedragen, van de gekwalificeerde diefstal, ...)
 4. mogelijkheden om aan compartimentering te doen en zo de premies te verlagen.
 5. Juiste preventiemaatregelen voorstellen op de juiste plaats.

Zowel als eigenaar en als huurder doet u er beter aan u goed te verzekeren. Onderverzekering leidt immers tot een belangrijke mindere vergoeding bij schade met alle financiële en emotionele gevolgen van dien.

Belangrijk is ook te weten dat deze polis niet alleen dekking geeft in geval van brand maar meestal ook in geval van waterschade, storm- en hagelschade, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid.

U bent eigenaar:
In de meeste gevallen kunnen wij voor u gratis het te verzekeren kapitaal van uw bedrijf laten berekenen. De te verzekeren waarde is immers de nieuwbouwwaarde.

U bent huurder:
U hebt een bedrijfspand in een bepaalde staat in huur gekregen. U dient deze dan ook in dezelfde staat terug te geven aan de eigenaar bij het einde van uw huurovereenkomst (art 1732 en volgende van het BW). U verzekert dus uw aansprakelijkheid als huurder. Het verzekerde bedrag moet dan de werkelijke waarde vertegenwoordigen.

Materieel en koopwaar wordt meestal onderschat. Bij onderverzekering kan dan ook de evenredigheidsregel worden toegepast en dit zowel in de brandpolis als voor de waarborg diefstal.

Verzekering tegen bedrijfsschade na brand en aanverwante?

De Bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming op een dergelijke manier te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie gebracht wordt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
De vergoeding omvat:

 1. de vaste kosten en het bedrijfsresultaat in functie van de daling van de omzet;
 2. de extra kosten die de bedrijfsleider maakt met de toestemming van de verzekeraar of de expert om omzet te “redden” tijdens de uitkeringstermijn.
  Die extra kosten kunnen betrekking hebben op het huren van nieuwe lokalen in afwachting van de wederopbouw van het vernielde gebouw, op het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine,…
  Het bedrag van de extra kosten mag echter niet groter zijn dan de vergoeding die zou betaald zijn, indien de bedrijfsleider deze kosten niet zou hebben gemaakt.de extra kosten die de bedrijfsleider maakt met de toestemming van de verzekeraar of de expert om omzet te “redden” tijdens de uitkeringstermijn.
Welke gevaren dekt de verzekering tegen bedrijfsschade precies?

De bedrijfsleider kan zich verzekeren tegen bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem, botsing van luchtvaartuigen (de zogenaamde FLEXA-gevaren) in één van de bedrijfszetels, maar ook na machinebreuk of alle bouwplaatsrisico's. Op die manier worden de economische, sociale en financiële gevolgen gedekt, indien zich een schadegeval ten gevolge van deze verzekerde gevaren voordoet.
Optioneel kan hij ook voor de extra waarborgen kiezen.

 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )