Hospitalisatie

• Alle kosten van een opname in een ziekenhuis worden terugbetaald zonder beperking van bedrag of duur.
• De opname in «ééndagskliniek» is verzekerd, inclusief het
mini forfait.
• Volledige terugbetaling van prestaties waar geen tussenkomst
van het ziekenfonds is voorzien.
• U kiest volledig vrij uw arts en ziekenhuis.
• Zijn eveneens in de waarborg inbegrepen : vervoerskosten per ziekenwagen, evenals transferten tussen ziekenhuizen
- Helikopterhulp : transport tussen plaats van ongeval en ziekenhuis - Rooming-in : verblijf van ouder bij verpleegde kind - Wiegendoodtest - Verblijfkosten van donor - Palliatieve zorgen verstrekt in een ziekenhuis
• Er is geen wachttijd bij ziekte, ongeval of bevalling.
• Zwangerschap en bevalling : onbeperkt terugbetaald; thuisbevalling : forfait van 619,73 EUR (index 100).
• Volledige terugbetaling van de ambulante medische verzorging in verband met een hospitalisatie gedurende een periode van één maand vóór en 3 maand na de hospitalisatie.
Totale vergoeding van medische en paramedische prestaties, van geneesmiddelen, prothesen en orthopedische toestellen (brillenglazen, contactlenzen, hoorapparaten, spalken, krukken...)
• De kosten voor ambulante medische verzorging worden vergoed indien de verzekerde lijdt aan een van de 30 zware ziekten o.a. kanker, leukemie, diabetes, brucellose, pokken, AIDS, ziekte van Creutzfeldt-Jakob enz... De vergoeding voor de medische verzorging staat volledig los van een eventuele ziekenhuisopname.
• U bent wereldwijd en onbeperkt verzekerd. Zijn eveneens gewaarborgd : derde betaler in het buitenland en diverse bijstandsvormen waaronder de repatriëring van de verzekerde en van de verzekerde gezinsleden.
• Pasgeborenen worden aanvaard in het contract van de ouders zonder medische formaliteiten of wachttijd.
• Gezinnen met kinderen genieten van een goedkoper tarief.
• Jong onderschrijven wordt beloond : uw leeftijd bij onderschrijving bepaalt de premie.
• U blijft verzekerd zolang u dat wenst.
Het contract heeft een onbepaalde duur. De maatschappij kan uw contract niet opzeggen na schadegeval. U bent vrij het
contract jaarlijks te beëindigen.
• Geen financiële zorgen meer.
Zodra u de factuur ontvangt, maak ze ons over. Wij keren u het verschuldigde bedrag uit voordat u het ziekenhuis dient te
betalen. Voorschotten worden onmiddellijk terugbetaald ! Indien u opteert voor Medi-Assistance, wordt de ziekenhuisfactuur
rechtstreeks door Fortis Insurance Belgium aan het ziekenhuis betaald. De terugbetaling is volledig in de overgrote
meerderheid van de hospitalen, ongeacht het kamertype. Raadpleeg onze lijst voor de andere gevallen.

MEDI-ASSISTANCE

• de pre- en posthospitalisatieperiodes worden respectievelijk verlengd van 1 tot 2 maand en van 3 tot 6 maand ;
• de alternatieve geneeskunde wordt aan 50% terugbetaald zowel in pre en post als ten gevolge van een zware ziekte ;
• de vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofertilisatie en micro- injectie (ICSI)) zijn gewaarborgd : in totaal 6 behandelingen
met een maximum van 1.000 EUR per behandeling ;
• de palliatieve zorgen en de huur van de medische apparatuur zijn eveneens gedekt ;
• Medi-Assistance : een optimale dienstverlening In geval van ziekenhuisopname volstaat één enkel telefoontje om
vanwege het service center vooraf de schriftelijke bevestiging te krijgen dat Fortis Insurance Belgium de kosten ten laste neemt.
Zo bent u gerustgesteld vóór de ziekenhuisopname en worden misverstanden achteraf vermeden.
• Geen financiële zorgen of administratieve rompslomp Dankzij de eenvoudige procedure van derde betaler wordt de
eindfactuur van de opname rechtstreeks tussen Fortis Insurance Belgium en ziekenhuis geregeld. Enkel de betaling van de contractuele vrijstelling kan bij de opname gevraagd worden.
• Medi-Assistance : het comfort van de bijkomende diensten tijdens en na de ziekenhuisopname, op maat van de verzekerde
• een vertrouwenspersoon (naar gelang van de behoeften: kinderoppas en/of huishoudhulp en/of dierenoppas en/of kraamzorg)
max. 5 prestaties per hospitalisatie en 4 uur per prestatie ;
• transportmogelijkheden (vervoer naar het ziekenhuis, bezoek van de ouders en/of van de kinderen,...) 3 trajecten heen en terug met een plafond van 250 EUR ;
• hulp bij de levering van medisch materiaal (enkel na de hospitalisatie)
• psychologische bijstand “on line” : het hele jaar door ;
• Met de Medi-Assistance kaart bent u ‘verzekerd’ vóór u naar het ziekenhuis gaat Indien u opteert voor Medi-Assistance, ontvangt u een Medi- Assistancekaart waarop het telefoonnummer van ons service center is vermeld voor de ziekenhuisopnames in België.
Deze kaart vermeldt eveneens het nummer van onze bijstandspartner in het buitenland (Inter Partner Assistance) voor de
opnames in het buitenland.
• Medi-Assistance is een nieuwe standaard op de ziekteverzekeringsmarkt Medi-Assistance is een gemeenschappelijk concept van een aantal vooraanstaande verzekeraars en is erkend in bijna alle ziekenhuizen. Het is dan ook de nieuwe standaard voor de markt
van de hospitalisatieverzekering.

Waarom een AG Vision, als ik een groepspolis hospitalisatie heb op mijn werk?

1. U geniet van een onmiddellijke hospitalisatiedekking Zolang u verzekerd blijft via de collectieve hospitalisatieverzekering van uw werkgever, neemt AG Care Vision alle uitgaven ten laste die het plafond van de collectieve verzekering overstijgen of die niet gedekt worden door een tussenkomst van de mutualiteit. AG Care Vision omvat een vrijstelling ten belope van de bedragen
verzekerd in de collectieve verzekering, met een minimum van twee maal de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering
(RIZIV tarief) voor de waarborgen hospitalisatie en de ambulante kosten één maand voor en drie maand na de hospitalisatie.
En dat is nog niet alles! Met de bijstand in het buitenland, geniet u van een hele reeks diensten, zoals de repatriëring van de
verzekerde en zijn gezinsleden. Dankzij AG Care Vision geniet u dus van een complete en onbeperkte dekking.
2. U lijdt niet onder de gevolgen van een eventuele verandering van werk. 50% van de werkgevers biedt een hospitalisatieverzekering als extra legaal voordeel aan... u heeft dus één kans op twee om opnieuw aanvullend verzekerd te zijn, wanneer u verandert van werkgever.
Wanneer uw nieuwe werkgever dit voordeel niet aanbiedt, kunt u uw AG Care Vision omvormen tot een AG Care Hospitalisatie.
Het volstaat dat u de vrijstelling laat schrappen en u geniet van een onbeperkte dekking (kosten tijdens hospitalisatie, ambulante
zorgen bij voor- en nazorg, zware ziekte en dekking en bijstand in het buitenland) Met AG Care Vision, geniet u steeds van een onbeperkte en volledige dekking van uw ziekenhuiskosten, onafhankelijk van het bedrijf waarvoor u werkt.
3. U heeft de zekerheid van een levenslange dekking bij hospitalisatie ... AG Care Vision is een individuele verzekering in tegenstelling tot de collectieve verzekering die u via uw werkgever geniet. De collectieve contracten zijn jaarlijks opzegbaar door de verzekeraar en kunnen jaarlijks aangepast worden door de werkgever. Vandaag geniet u van een volledige dekking, maar zal dat morgen ook zo zijn ? U hebt geen enkele impact op de dekking van de collectieve hospitalisatieverzekering die uw werkgever heeft
afgesloten noch vandaag noch in de toekomst. Wat als u niet meer beantwoordt aan de aansluitingsvoorwaarden van deze collectieve dekking? De mogelijkheden om de verzekering individueel verder te zetten, zijn niet dezelfde bij elke verzekeringsmaatschappij. Met AG Care Vision laat u niets aan het toeval over. De dag waarop uw collectieve hospitalisatieverzekering wegvalt, kunt u volledig terugvallen op AG Care Hospitalisatie, zonder medische
vragenlijst en zonder wachttijd.
4. Met de aanvullende waarborg Delta geniet u van de ruimste verzekeringsvoorwaarden in de markt van de aanvullende
hospitalisatieverzekering. U kan de aanvullende waarborg Delta onderschrijven, zodat u kan genieten van een nog hogere dekking.
5. .. tegen toegankelijke premie Als uw groepsverzekering wegvalt, zult u ongetwijfeld, opnieuw een verzekering willen afsluiten, meer dan ooit noodzakelijk gezien uw leeftijd. Als u wordt aanvaard, zal de premie van deze individuele verzekering berekend worden aan de hand van uw leeftijd die u op dat moment bereikt heeft en niet op de leeftijd waarop u in het collectieve contract gestapt bent. Hoe hoger je instapleeftijd is, hoe hoger immers de premies zullen zijn.
Om een idee te geven: een man die zich verzekert op 55-jarige leeftijd betaalt 2,5 keer meer dan een man van 55 die de verzekering heeft afgesloten op de leeftijd van 30. Bij het onderschrijven op 65 jaar wordt dit voor deze man zelfs 3,5 keer hoger
dan had hij de verzekering genomen toen hij 30 was !
6. AG Care Vision biedt de gepaste aanvulling bij elke collectieve verzekering. Om een AG Care Vision af te sluiten volstaat het dat u geniet van een collectieve verzekering via uw werkgever, waar uw werkgever ook verzekerd is.

 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )