Langetermijnsparen

Een fiscaal voordeel waar je best gulzig mee omspringt!

Profiteer maximaal van uw fiscale voordelen dankzij de optie 0 % + winstdeling
Als u geen hypothecaire lening (meer) moeten afbetalen, raadt wij doorgaans het klassieke fiscale sparen aan. Zo kunnen u immers (blijven) profiteren van een aanzienlijk fiscaal voordeel: een belastingvermindering van 30 tot 40 %* op de gestorte premies! Maar dat is niet alles. Dankzij het mechanisme van de winstdeling biedt langetermijnsparen U een nog hoger potentieel rendement. Dat mechanisme is nu nog performanter dankzij de nieuwe optie 0 % + winstdeling. Zo kan u echt gulzig omspringen met hun fiscaal voordeel!
Een voordelige fiscaliteit

 1. Een aanzienlijke belastingvermindering: 30 tot 40 %* van de premies gestort tijdens het jaar.
 2. Een maximaal vrijstelbaar bedrag van 1.990 EUR*** per persoon in 2008 (aanslagjaar 2009).
 3. Looptijd van het contract: minimum 10 jaar (minimumleeftijd van de verzekeringnemer op einddatum: 65 jaar).
 4. Een bijzonder voordelige fiscaliteit op einddatum: anticipatieve heffing van slechts 10 % op 60 jaar**.

Met daarbovenop een performante en flexibele spaarformule

 1. Bescherming van de nettopremie op einddatum.
 2. Een rentevoet van 2,50 % + winstdeling voor klanten die zekerheid willen.
 3. Een rentevoet van 0 % + winstdeling voor wie een hoog potentieel rendement wil.
 4. De mogelijkheid om de winstdeling te herbeleggen:
  1. - aan de rentevoet in voege (Tak 21) voor meer zekerheid
   - in één of meerdere beleggingsfondsen van Fortis AG (Tak 23) voor een nog hoger rendementspotentieel
 5. Een enige premie of spreiding van de stortingen: iedereen spaart op zijn eigen ritme!
 6. Elke storting telt mee voor de belastingvermindering (binnen de grenzen van het maximaal vrijstelbare bedrag - 1.990 EUR in 2008***).


 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )