Lichamelijke ongevallen (privaat leven)

PERSOONLIJKE VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
De verzekering tegen lichamelijke ongevallen dekt alle ongevallen die zich voordoen in uw privé-leven en tijdens uw beroepsactiviteiten.
De vergoeding wordt berekend op grond van de waarborgbedragen die de verzekerde heeft vastgesteld, met inachtneming van de graad van lichamelijke invaliditeit of tijdelijke ongeschiktheid.

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN " JONGEREN"
Individuele verzekering die speciaal werd uitgewerkt voor jongeren onder de 25 die geen beroep uitoefenen. De jongeren met een leerovereenkomst blijven verzekerd, behalve voor de ongevallen die onder de toepassing vallen van de wetgeving op de arbeidsongevallen of de ongevallen op de weg van en naar het werk. Er is eveneens dekking voor de ongevallen en ernstige ziekten waartoe speciaal in het contract werd voorzien.

VERENIGINGEN - GROEPERINGEN
Ook voor groepen (groeperingen, bedienden, kaders, arbeiders,...), kan uiteraard een ongevallenpolis onderschreven worden. De premie is afhankelijk van de activiteiten en van de omvang van de groep.

Vrije keuze in de verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen zijn niet langer verbonden met de beroepsinkomsten. Voortaan kan u zelf eender welk verzekerd bedrag kiezen.
U kunt de verzekerde bedragen zelfs per waarborg vrij bepalen en dit voor alle waarborgen.

10 % meer bij Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid

Het verzekerde bedrag bij Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid wordt niet langer berekend op basis van 90 % van het maandelijkse inkomen. U kiest vrij
het bedrag van de dagvergoeding
ofwel het verzekerde bedrag dat gedeeld zal worden door 365.
De vergoeding in geval van schade wordt berekend aan 100 % van het verzekerde bedrag.

Dekking van de medische kosten
Ook de maximale tussenkomst bij medische kosten kan, binnen een redelijke marge, vrij bepaald worden (vrijstelling van 150 euro).

Uitbreiding van het begrip ongeval
Hernia's, spierscheuren en spierverrekkingen, verzwikkingen en ontwrichtingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een intense fysieke inspanning en die zich op een plotse en onmiddellijke wijze voordoen, zijn opgenomen in de definitie van verzekerde ongevallen.

 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )